บทความที่ 3: แผนภาพสรุปเรื่อง Present Perfect

การใช้แผนภาพสรุปเนื้อหาไวยากรณ์เรื่อง tenses จะช่วยให้เข้าใจและจดจำรูปแบบและวิธีใช้ tenses ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ข้างล่างนี้เป็นแผนภาพสรุปเรื่อง present perfect ที่พี่เคยโพสต์ไว้ในเว็บเก่าครับ (คงจำกันได้นะครับว่าสูตรของ present perfect คือ has/have + V3)

พี่ขออธิบายการใช้ present perfect ในกรณีที่ 1 เพิ่มเติมนิดนึงนะครับ คำว่า “สภาวะ” หรือ “สถานะ” นั้นแปลมาจากคำว่า state ในภาษาอังกฤษ แล้วมันคืออะไรล่ะ?

ลองดูตัวอย่างประโยคในกรณีที่ 1 นะครับ We’ve known each other since we were children.  คำว่า know (รู้/รู้จัก) ในที่นี้เป็นตัวอย่างของคำกริยาที่บอกสถานะ (stative verbs) กล่าวคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของการกระทำ แต่มันแสดงถึงสถานะของจิตใจ ตัวอย่างคำกริยาประเภทนี้นอกจากคำว่า know แล้วก็มี love, like, believe เป็นต้น หรืออาจเป็นคำกริยาที่แสดงสถานะความเป็นเจ้าของ เช่น have, possess, own เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีสถานะแบบอื่น ๆ อีก  แต่วันนี้เอาแค่นี้แหละครับ พี่อยากให้น้องจำหลักการกว้าง ๆ ให้ได้ก่อน แล้วค่อยไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทีหลัง


Reference

A Communicative Grammar of English (3rd Edition) by Geoffrey Leech & Jan Svartvik.


About these ads