บทความที่ 1: มาเรียนไวยากรณ์จากข้อสอบ Error Identification กัน

ลองมาดูข้อสอบข้อนี้กันครับ


(a) The simplest way (b) to understand how a jet engine works (c) is to watch air
(d) escapes from a balloon.


ตอบข้อไหนดีครับ?

ก่อนที่พี่จะเฉลยพร้อมกับอธิบายไวยากรณ์ของประโยคนี้อย่างละเอียด อยากให้น้องลองตอบคำถามง่าย ๆ ก่อนครับ

ถาม  ถ้าเราวิเคราะห์ชนิดของคำ (word classes หรือ parts of speech) ประโยคข้างบนจะมี verbs อยู่ทั้งหมดกี่ตัว อะไรบ้าง?

ตอบ  มี verbs 5 ตัว ได้แก่ understand, works, is, watch และ escapes

ตอบถูกมั้ยครับ? ถ้าตอบถูกก็อ่านต่อเลยครับ ถ้าตอบไม่ถูกน้อง ๆ ก็ควรไปศึกษาเรื่อง word classes ให้เข้าใจ


word classes ที่สำคัญได้แก่ nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, determiners, prepositions และ conjunctions


เนื่องจากประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความซับซ้อนพอสมควร (เราเห็น verbs ถึง 5 ตัว) จึงควรวิเคราะห์โครงสร้างประโยคก่อน ขั้นแรก เราควรหาส่วนที่เป็น subject และ verb ของ main clause


ย้ายบทความไปที่
http://www.krumac.com/2014/12/error-identification.html


Advertisements