บทความที่ 3: แผนภาพสรุปเรื่อง Present Perfect

การใช้แผนภาพสรุปเนื้อหาไวยากรณ์เรื่อง tenses จะช่วยให้เข้าใจและจดจำรูปแบบและวิธีใช้ tenses ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ข้างล่างนี้เป็นแผนภาพสรุปเรื่อง present perfect ที่พี่เคยโพสต์ไว้ในเว็บเก่าครับ (คงจำกันได้นะครับว่าสูตรของ present perfect คือ has/have + V3)

พี่ขออธิบายการใช้ present perfect ในกรณีที่ 1 …


ย้ายบทความไปที่
http://www.krumac.com/2014/12/present-perfect.html


Advertisements