บทความที่ 5: Mind Map เรื่อง Basic Clause Patterns

พี่เคยเกริ่นเรื่อง clauses เอาไว้นิดหน่อยในบทความที่ 2 วันนี้พี่จะมาพูดถึงรูปแบบพื้นฐานของ clause (basic clause patterns) โดยเราจะสนใจเฉพาะประโยคความเดียว (simple sentence) ก่อน  พี่เคยสรุปเรื่องนี้ไว้ในรูปของ mind map เพื่อใช้สอนน้อง ๆ ตั้งแต่ปี 2006 แล้ว วันนี้พี่จะเอา mind map แผ่นนั้นมาโพสต์ให้น้อง ๆ ดูกันครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับน้องที่สนใจ

ภาพข้างล่างนี้จะว่าเป็น mind map ก็ไม่เชิง เพราะพี่ไม่ได้เขียนขึ้นตามหลักการเขียน mind map ของสำนักไหนทั้งนั้น (ส่วนใหญ่จะนิยมเขียนกันตามวิธีของของ Tony Buzan) แต่พี่ทำขึ้นคล้าย ๆ กับเป็นแผนภาพ…


ย้ายบทความไปที่
http://www.krumac.com/2014/12/mind-map-basic-clause-patterns.html


Advertisements