บทความที่ 6: เรียน Grammar จากตัวอย่างข้อสอบง่าย ๆ

มาดูข้อสอบข้อนี้กันครับ


 The bank has offered a reward for information _______ to the arrest of the robbers.

1. lead
2. leads

3. led

4. leading


น้องตอบข้อไหนกันครับ?

ข้อนี้ดูจากตัวเลือกปุ๊บก็จะรู้ทันทีว่าเป็นการทดสอบเรื่องรูปคำกริยา (verb forms) นั่นเอง โจทย์ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนัก บางครั้งข้อสอบ…


ย้ายบทความไปที่
http://www.krumac.com/2014/12/grammar-verb-forms.html


Advertisements